Komunikat do pszczelarzy i rolników

11.03.2019r.

W związku z prośbą przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowaną do Gminy Jawor , zwracamy się do pszczelarzy oraz rolników z prośbą o przekazywanie sugestii na temat wzajemnych oczekiwań rolników i pszczelarzy oraz propozycji działań w sytuacjach konfliktowych pomiędzy tymi wzajemnie uzupełniającymi się grupami oraz o przedstawianie opinii na temat obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich i potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolniczych.

Przedstawione opinie, sugestie i propozycje zostaną uwzględnione w stanowisku gminy, które zostanie przedłożone sejmowej Komisji Rolnictwa  i Rozwoju Wsi.

Opinie można kierować pisemnie do Wydziału Gospodarki Komunalnej  Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim (na adres: Urząd Miejski w Jaworze, Rynek 1, 59-400 Jawor) lub mailowo na adres iwona.zmuda@jawor.pl  w terminie do   15 marca 2019 roku.

Burmistrz Miasta Jawora

Emilian Bera

print