Kalendarz muzealnych wydarzeń kulturalnych w Muzeum Regionalnym w Jaworze

23.07.2021r.

26.07. – 5.09. – „Barwy Toskanii. Siena palona” – czasowa wystawa fotograficzna we współpracy z Agencją Zeg-Art.

3-4.07. – „Złote mennictwo na Śląsku” – sympozjum naukowe organizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Numizmatycznym; otwarcie: 3.07. godzina 10:00

15.07. godzina 18:00 – „Polacy na polach chwały. Sceny batalistyczne w modelarstwie Mariusza Bodnara” – wernisaż wystawy czasowej

14.07; 16.07.; 21.07 – godzina 10:00 – 13:00 „Odkryj świat minerałów” – warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach wydarzenia „Lato w mieście”; zapisy pod tel.: 76 870 23 21

23.07. – „Toskania – kolebka renesansu” – pokaz multimedialny połączony z degustacją kuchni włoskiej w tle wystawy „Barwy Toskanii, siena palona”

30.07. godz. 19:00 – „Wieczór z gitarą i wiolonczelą”  – bezpłatny koncert będący wieczorną atrakcją letnią w nastrojowej scenerii klasztornego dziedzińca; wydarzenie z udziałem artystów z Akademii Muzycznej we Wrocławiu

1.08. godzina 16:00 – „Lato z historią” – oprowadzanie po wystawie modelarstwa w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

15.08. godzina 18:00 – „Tajemnice jaworskiej zbrojowni” – otwarcie wystawy stałej we współpracy z Muzeum Miejskim we Wrocławiu w narodowe święto Wojska Polskiego

27.08. godzina 17:00 – „Świat Młodych” – wernisaż wystawy rysunków i malarstwa autorstwa uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze; ekspozycja w prezbiterium kościoła bernardynów

5.09. – „Barwy Toskanii, siena palona” – finisaż wystawy fotografii  z udziałem autora Piotra Krahla

11.11. godzina 18:00 – Jaworskie Koncerty Pokoju „ Koncert Inauguracyjny”

14.09. godzina 10:00 – Jaworskie Koncerty Pokoju „Koncert Dziecięcy”

19.09. godzina 18:00 – Jaworskie Koncerty Pokoju „Koncert Jazzowy”

24.09. godzina 18:00 „Telemachos Pilitsidis. Malarstwo” – wernisaż wystawy prac malarza, darczyńcy Muzeum Regionalnego w Jaworze

26.09. godzina 18:00 – Jaworskie Koncerty Pokoju „Koncert Muzyki Barokowej”

print