Informacja Ministra Infrastruktury o wszczęciu postępowania administracyjnego

13.09.2021r.

Informacja Ministra Infrastruktury o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Nysa Szalona i  ich retencjonowanie w zbiorniku wodnym Słup oraz korzystanie z tych wód do celów energetyki wodnej, w powiecie jaworskim, woj. dolnośląskim.

>>> Informacja

print