Aktualności

[WSSE]: Webinarium: „Odpowiedzialność członków zarządu i menedżerów”

23.02.2021r.
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z Kancelarią TLA Tax Legal Advisors  zaprasza na bezpłatne webinarium: „Odpowiedzialność członków zarządu i menedżerów”, które odbędzie się 2 marca 2021 r. od 10:00 do 11:30. Prosimy o przekazanie zaproszenia również do osób zarządzających w państwa firmie. Agenda spotkania: Za co odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu na gruncie kodeksu spółek handlowych i prawa upadłościowego? Czy członek zarządu albo menedżer może odpowiadać za swoje działania karnie i podatkowo? Jak kształtuje się odpowiedzialność członków zarządu względem spółki i osób trzecich? Jak członkowie zarządu i menedżerowie mogą zabezpieczyć się przed ryzykami? Spotkanie poprowadzą dla Państwa: Robert Smoczyński – Partner zarządzający […]

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” zaprasza na bezpłatne webinarium.

27.01.2021r.
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z Kancelarią TLA Tax Legal Advisors zaprasza na bezpłatne webinarium: Strategia podatkowa – obowiązek informacyjny czy coś więcej? które odbędzie się 2 lutego br. o godzinie 10:00. Zagadnienia, które omówimy podczas webinarium: Czy podatników czeka kolejna rewolucja? Czego dotyczy strategia podatkowa? Program współdziałania (ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego), a strategia podatkowa. Jakie działania podjąć, aby sprostać nowym obowiązkom? Korzyści i zagrożenia związane z formułowaniem strategii podatkowej (na co zwrócić uwagę). Spotkanie poprowadzą dla Państwa: Krzysztof Koniewski (krzysztof.koniewski@tla-kancelaria.pl) – partner w Kancelarii TLA, licencjonowany doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w takich firmach jak Roedl & Partner, PwC, Deloitte. Pełniąc funkcje menedżerskie był odpowiedzialny za zespół […]

Weź udział w webinarium.

26.01.2021r.
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z SAULE i COLUMBUS ENERGY zaprasza na bezpłatne webinarium: „Transformacja energetyczna dla Polskich Miast i Gmin finansowana przez podmiot zewnętrzny”, które odbędzie się 3 lutego 2021 r. od 10:00 do 12:00.  Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami wsparcia wydajności energetycznej w zakresie fotowoltaiki, opartej na technologii opracowanej przez Olgę Malinkiewicz, polską fizyk i wynalazcę, oraz z formułą Power Purchase Agreement (PPA). Mamy nadzieję, że informacje zawarte w webinarze wzbogacą państwa wiedzę w tym zakresie. Link do rejestracji: https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/transformacja-energetyczna-polskich-miast-i-gmin-bez-capexu/register?_ga=2.262206092.1693667600.1611566107-1487396930.1589460888  

Weź udział w bezpłatnym webinarium.

13.01.2021r.
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z ARENA TAX zaprasza na bezpłatne webinarium:  Kluczowe zmiany w obszarze CIT i VAT dla podmiotów działających w WSSE, które odbędzie się 18 stycznia br. o godzinie 10:00. Agenda spotkania: 1. Możliwość obniżenia stawek amortyzacyjnych przez podmioty korzystające ze zwolnienia strefowego – dotychczasowe podejście; 2. Nowe zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia strefowego – od 1 stycznia 2021 r.; 3. Slim VAT – zmiany od 1 stycznia 2021 r.; 4. Nowa e-faktura – czy ułatwi prowadzenie biznesu; 5. Grupa VAT – nowe rozwiązanie dla grup kapitałowych. Spotkanie poprowadzą dla Państwa: Przemysław Roszkowski – Licencjonowany doradca podatkowy […]

Weź udział w webinarium.

11.12.2020r.
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z kancelarią PCS Paruch Chruściel Schiffter| Littler Global oraz firmą EXPERT GROUP zaprasza na bezpłatne webinarium: „Granica między kontrolą a mobbingiem. Zarządzanie energią pracowników”, które odbędzie się 17 grudnia 2020 r. od 13:00 do 15:00. W ramach spotkania prelegenci omówią następujące zagadnienia: Uzasadniona kontrola czy mobbing – jak daleko sięgają uprawnienia pracodawcy w trakcie pracy zdalnej? gdzie leży granica między mobbingiem a efektywnym zarządzaniem; kontrola pracownika w trakcie pracy zdalnej; jak prowadzić postępowania wyjaśniające w trakcie pracy zdalnej; dobre praktyki przeciwdziałania mobbingowi w czasie pandemii. Kultura zdrowia – zarządzanie energią pracowników oraz budowanie ich odporności psychicznej  czym jest odporność psychiczna w przełożeniu na rzeczywistość biznesową; na jakich filarach się opiera. Well-being […]

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium.

11.12.2020r.
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z firmą doradczą DELOITTE zaprasza na bezpłatne webinarium: „Podatkowe zamknięcie roku dla przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnień w ramach SSE / PSI”, które odbędzie się 17 grudnia 2020 r. od 9:00 do 12:00. Spotkanie będzie poświęcone podatkowemu zamknięciu roku przez przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie SSE / PSI. Na spotkaniu zostaną poruszone najważniejsze kwestie, na jakie powinien zwrócić uwagę przedsiębiorca strefowy z perspektywy podatkowej. Agenda: Podstawowe obowiązki dokumentacyjne wynikające z zezwolenia / DoW i przepisów pomocy publicznej (kalkulacja limitu pomocy, dyskonto, kumulacja pomocy), Podstawowe zasady kalkulacji wyniku podatkowego, Podejście projektowe, Pozostałe zagadnienia. Link do rejestracji: https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/podatkowe-zamkniecie-roku-dla-przedsiebiorcy-korzystajacego-ze-zwolnien-w-ramach-sse-psi/register?_ga=2.47264615.133530234.1607323373-1487396930.1589460888  

Weź udział w bezpłatnym webinarium.

07.12.2020r.
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. zaprasza na bezpłatne webinarium: KUKE – Korporacja Ubezpieczeń Kredytowych S.A. partner w bezpiecznym obrocie krajowym i eksporcie które odbędzie się 16 grudnia br. o godzinie 10:00. Od blisko 30 lat ubezpieczamy transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferujemy usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą.  Nasza działalność skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych. Tematyka spotkania dotyczy ubezpieczenia należności handlowych w obrocie krajowym i eksportowym oraz gwarancji kontraktowych. Spotkanie poprowadzi dla Państwa: Robert Kozłowski – Manager Regionu […]

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” zaprasza na bezpłatne szkolenie.

04.12.2020r.
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z Talent Development Institute zaprasza na bezpłatne webinarium: Jak w świecie VUCA budować zaangażowanie ludzi i utrzymywać talenty w firmie? które odbędzie się 14 grudnia br. o godzinie 11:00. Świat VUCA czyli świat nieprzewidywalny, zmienny, skomplikowany i niejednoznaczny z jakim mierzymy się w biznesie wymaga niestandardowego podejścia do zarządzania ludźmi. W  świecie VUCA potrzebny jest styl zarządzania: • który buduje  na potencjale wszystkich pracowników firmy, • buduje na przywództwie autentycznym lidera , • wymaga odwagi menedżerskiej – jednej z kluczowej kompetencji, która została wytypowana w ramach ogólnopolskich badań menedżerskich, • wymaga dostrzegania talentów w ludziach i odpowiedniego nim […]