[WSSE]: Webinarium: Strategia podatkowa

28.09.2021r.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z Instytutem Cen Transferowych zaprasza na bezpłatne webinarium: Strategia podatkowa, które odbędzie się 5 października 2021 r. w godz. od 10:00 do 12:00.

Z dniem 1 stycznia 2021 obowiązują nowe przepisy w uCIT obligujące podmioty o przychodach rocznych ponad 50 mln euro oraz podatkowe grupy kapitałowe do sporządzania i publikacji strategii podatkowej na stronie internetowej.  W strategii należy ujawnić wiele wrażliwych informacji.

Jakie informacje i w jaki sposób je przedstawić, aby zadośćuczynić nowym regulacjom, a jednocześnie ujawnić tylko wybrane informacje?  Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie podczas szkolenia.

Przedstawione zostaną zarówno elementy strategii podatkowej, jak i sposoby skutecznego zarządzania ryzykiem podatkowym (ang. tax compliance management).

Agenda tematyczna:

 1. Cel wprowadzenia obowiązku ujawniania strategii podatkowej,
 2. Podmioty zobligowane,
 3. Termin i forma ujawnienia strategii,
 4. Rodzaje strategii podatkowych,
 5. Outsourcing w strategiach podatkowych,
 6. Elementy strategii podatkowej,
 7. Tax compliance management, czyli jak skutecznie zarządzać ryzykiem podatkowym,
 8. Umowa o współdziałanie – podstawa do zwolnienia z obowiązku sporządzania strategii podatkowej,
 9. Strategia podatkowa a tajemnica przedsiębiorstwa,
 10. Ryzyko typowania podmiotów do kontroli na podstawie ujawnionej strategii,
 11. Sankcje za niewywiązanie się z obowiązku sporządzenia i ujawnienia strategii.

Webinar poprowadzi:

Dr Jarosław F. Mika  – Doradca Podatkowy.

Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego a następnie jako doradca podatkowy.

Członek 11 – osobowego kolegium doradczego przy Ministerstwie Finansów w ramach prac Forum Cen Transferowych.

Członek Grupy Roboczej Forum MDR w ramach prac Ministerstwa Finansów.

Prelegent szkoleń m.in. dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, SKWP, KAS.

Autor/ Redaktor naukowy/współautor publikacji  z zakresu cen transferowych, MDR m.in.:

– „Zarządzanie ryzykiem podatkowym w cenach transferowych. Obowiązki i ryzyka sprawozdawcze”, C.H.Beck, 2020,

– „Ceny transferowe w czasie kryzysu”, Wolters Kluwer, 2020,

– „Metody szacowania cen transferowych (po nowelizacji)”, Metody szacowania cen transferowych (po nowelizacji), C.H.Beck, 2020,

– „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia  Ministra Finansów. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR”, C.H. Beck, 2019.

 Zarejestruj się poprzez link poniżej:

https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/strategia-podatkowa/register?_ga=2.106195210.860941167.1632119760-1487396930.1589460888

 

print