Aktualności

[NSP 2021]: Badanie kontrolne

03.11.2021r.
Od 12 do 24 listopada 2021 r. Główny Urząd Statystyczny będzie prowadził badanie kontrolne, którego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych, dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w samym Spisie Powszechnym. Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych, na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021. Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci). Z osobami, które zostały wylosowane do udziału w […]

Kończy się czas, aby spisać się w Narodowym Spisie Powszechnym

23.09.2021r.
Kończy się czas, aby spisać się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Spis potrwa tylko do przyszłego czwartku, czyli do 30 września. Udział w badaniu jest obowiązkowy, a odmowa wzięcia w nim udziału wiąże się z karą w wysokości do 5 tys. zł. Z tego względu w najbliższą niedzielę 26 września od godz. 11:00 do 16:00 w ramach rodzinnego pikniku sportowego „WOTGames” wszyscy „spóźnialscy” będą mogli spisać się, odwiedzając specjalnie przygotowane stoisko na OW Jawornik, gdzie rachmistrzowie pomogą przejść całą procedurę spisową sprawnie i bez problemu. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia 2021 […]

Ulotka NSP 2021 w języku prostym

23.06.2021r.
Z myślą o ludności romskiej została przygotowana w naszym Urzędzie ulotka napisana językiem prostym, która została zaakceptowana przez  Pana Roberta Bladycza – Prezesa Stowarzyszenia Asystentów Edukacji Romskiej w Polsce, Panią Joanne Bradke – Pełnomocnika Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, a także przez GUS. Ulotkę można też oczywiście wykorzystać do innych działań promocyjnych – została ona zamieszczona w materiałach do pobrania, na naszej stronie internetowej: https://wroclaw.stat.gov.pl/nsp-2021/materialy-do-pobrania – Ulotka NSP 2021 w języku prostym.

Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy?

22.06.2021r.
Obowiązek udziału w spisie powszechnym został uregulowany w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955). Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym, na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955), podlega karze grzywny. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), obowiązkową metodą przekazania danych przez osoby fizyczne objęte spisem powszechnym jest samospis internetowy. Samospis można wykonać samodzielnie, za pomocą własnego urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa, […]

Jawor – Narodowy Spis Powszechny

22.04.2021r.
1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który jest obowiązkowy dla każdego mieszkańca naszego kraju. Najważniejszym celem spisu jest zebranie informacji na temat sytuacji demograficznej i mieszkaniowej w kraju oraz poszczególnych województwach, powiatach i gminach. Serdecznie zachęcam do samospisu internetowego, poprzez wypełnienia formularza, wchodząc na stronę Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie do 30 września. Jeżeli komuś nie uda się spisać internetowo w wyznaczonym terminie, skontaktuje się z nim bezpośrednio bądź telefonicznie rachmistrz, aby przeprowadzić spis. Dodatkowo w Urzędzie Miejskim zostało utworzone specjalne stanowisko (parter, pok. 1), gdzie można przyjść osobiście, po uprzednim umówieniu telefonicznym i dokonać spisu, […]

Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

29.01.2021r.
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem objęci są: • mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy, • stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą. Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis. Nie możesz wykonać samospisu internetowego? Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon. […]