Bezpieczny Jawor. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego

26.11.2019r.
Jawor rozbudowuje system monitoringu miejskiego. W tym roku pojawią się nowe kamery, które będą rejestrować obraz przestrzeni miejskiej. Wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców na terenie miasta.
Nowe kamery pojawią się w Rynku i na cmentarzu. To tam mieszkańcy wskazywali na największą liczbę niebezpiecznych zdarzeń i aktów wandalizmu.
 
– Do tej pory na terenie miasta funkcjonuje 14 kamer w ramach monitoringu wizyjnego. W tym roku pojawi się kolejnych 17 kamer. Troska o bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest dla nas bardzo ważna. Monitoring sprawia, że przestępczość w tych miejscach spada. Pomagają one także policji i innym służbom, dochodzić sprawców wykroczeń lub przestępstw – mówi burmistrz Jawora Emilian Bera.
Nowych 12 punktów kamerowych pojawi się w Rynku. Będą one ustawione stacjonarnie, bez możliwości obrotu, co pozwoli na stałe monitorowanie obrazu przestrzeni miejskiej. Poprawi się także system odbioru obrazu, dzięki czemu będzie on zapewniał rejestrację pełnej przestrzeni Rynku.
– Zadbaliśmy także o poprawę infrastruktury teletechnicznej. Dzięki temu obraz będzie wyraźny i czytelny. Co ważne, dotychczas kamery były obrotowe, co powodowało, że często rejestrowany obraz urywał się w kluczowych momentach aktów wandalizmu. Od teraz kamery będą stale rejestrować obraz, co wyeliminuje te przypadki – wyjaśnia burmistrz Emilian Bera.
 
Dodatkowe kamery pojawią się także na cmentarzu. Będą umiejscowione na kaplicy cmentarnej wraz z serwerem do ich obsługi. Obraz będzie stale wysyłany do centrum obsługi monitoringu w Urzędzie Miejskim.
 
Koszt zakupu nowych kamer do obsługi monitoringu miejskiego wyniósł 160 tys. zł., w tym 39 tys. zł na zakup kamer wraz z systemem na miejski cmentarz. Warto dodać, że miasto skutecznie współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Jaworze w sytuacjach występujących zdarzeń przestępczych i zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców. Nowy system pozwoli na jeszcze sprawniejsze wykrywanie sprawców przestępstw.
print