[ANKIETA]: Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Jawor – ankieta dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego

25.11.2020r.

Szanowny Mieszkańcu,
w związku z realizacją opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy JaworUrząd Miasta Jawor zwraca się z prośbą o wypełnienie  ankiety dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego

Dziękując z góry za wzięcie udziału w badaniu podkreślenia wymaga fakt, iż dzięki aktywnej współpracy mieszkańców gminy Jawor, możliwe będzie pozyskanie rzetelnej wiedzy do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,  a co za tym idzie – wyznaczenia przedsięwzięć wskazanych do dofinansowania z  Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2021-2027 uwzględniających realne potrzeby mieszkańców.

Więcej informacji o projekcie PGN znajdą Państwo pod adresem

https://jawor.pl/gmina-jawor-przystapila-do-realizacji-zadania-aktualizacji-planu-gospodarki-niskoemisyjnej-oraz-projektu-zalozen-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo-energie-elektryczna-i-paliwa/

[PDF]: ANKIETA

Prosimy o uzupełnienie ankiety do dnia 15 grudnia 2020 r.

Wypełnione ankiety można składać do oznakowanej skrzynki w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Jawor

lub przesyłać w wersji elektronicznej na adres biuro@ecosteps.eu

 

print