Ankieta dot. potencjału współpracy MŚP na pograniczu polsko-czeskim

29.10.2019r.

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego uczestniczy w pracach nad nowym Programem współpracy transgranicznej Interreg pomiędzy Polską, a Republiką Czeską  na lata 2021-2027.

W związku z prowadzonymi pracami nad przygotowaniem tematycznym Programu aktualnie badany jest potencjał współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na polsko-czeskim pograniczu. Chcielibyśmy poznać opinię dolnośląskich MŚP dotyczącą zainteresowania korzystaniem z funduszy UE w programie polsko-czeskiej współpracy trans granicznej i dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc w dotarciu do MŚP w celu rozpropagowania ankiety, która pozwoli poznać zainteresowanie przedsiębiorców udziałem w transgranicznych projektach współpracy.

We wstępie do ankiety znajduje się krótka informacja o warunkach programowych precyzująca  zasady korzystania z funduszy UE w ramach programów trans granicznych, szczególnie pomocna osobom, które do tej pory nie miały styczności z programami transgranicznymi.

 

Ankieta dostępna jest pod linkiem: https://bit.ly/2oNWkI0 ,  a o udzielenie odpowiedzi prosimy do dnia 8.11.2019r.

 

W przypadku pytań pomocą służy zespół Wydziału Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej UMWD:

Sebastian Pacyna, Sebastian.pacyna@dolnyslask.pl, tel. 74 667 09 91

Ilona Kwiecińska, Ilona.kwiecinska@dolnylslask.pl, tel. 74 667 09 90,

Julia Maszczak, Julia.maszczak@dolnyslask.pl, tel. 71 776 92 89

 

Ankieta jest prowadzona przez Instytucję Zarządzającą w/w Programem tj. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej we współpracy z polskimi partnerami.

Ankieta jest anonimowa i ma charakter opiniotwórczy.

Dziękując bardzo za pomoc w rozpropagowaniu ankiety wśród dolnośląskich MŚP, mamy nadzieję, iż uzyskane odpowiedzi pozwolą na określenie priorytetów na nowy okres programowania dla polsko-czeskiej współpracy trans granicznej, z których przedsiębiorcy z polsko-czeskiego pogranicza będą mogli korzystać.

print