[7.01]: Jawor bez smogu. Spotkanie informacyjne dla mieszkańców

08.01.2019r.

W Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące programu wymiany starych pieców na nowe, przyjazne środowisku, z dodatkowym dofinansowaniem.

Przybyłych na spotkanie powitał burmistrz Emilian Bera, który podziękował za tak liczne przybycie i zainteresowanie związane z poprawą jakości powietrza w naszym mieście.

Dalszą część spotkania prowadziła Pani Laura Kalbrun reprezentująca firmę Opolskie Centrum Zarządzania Projektami Sp. z o.o., która przygotowuje wniosek aplikacyjny do projektu pn. „Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania niskiej emisji na terenie Gminy Jawor”.

W pierwszej części mieszkańcy mieli możliwość wysłuchania prezentacji dotyczącej programu poprawy jakości powietrza w mieście. W drugiej części spotkania pracownicy Urzędu Miejskiego w Jaworze odpowiadali na pytania mieszkańców oraz wyjaśniali zasady przystąpienia Gminy do naboru wniosków w ramach programu wymiany starych pieców.

W I etapie to mieszkańcy muszą złożyć DEKLARACJE dotyczące „CHĘCI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA” i w ten sposób przystąpić do projektu. W ramach II etapu, na podstawie danych zawartych w deklaracjach mieszkańców, Gmina Jawor przygotuje całościowy wniosek o dofinansowanie. W ten sposób Gmina będzie mogła powiększyć pulę środków na dofinansowanie do wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła np. na kotły gazowe lub kotły spalające biomasę oraz na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Osoby zainteresowane złożeniem wstępnej deklaracji przystąpienia do programu wymiany starych źródeł ogrzewania zachęcam do wypełnienia ANKIETY, którą należy pobrać ze strony www.jawor.pl i jej złożenia do dnia 15 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworze (Rynek 1), pok. 5 (parter). Wszelkie informacje udzielane są pod numerem 76 870 2021 wew. 110; 135.

Od wtorku 8.01 do piątku 11.01 w godzinach 11.00 – 14.00 w Biurze Obsługi Klienta można uzyskać dodatkowe informacje na temat dotacji. Zapraszamy.

print