[21.09]: Z Jawora do Getyngi, z Dolnego Śląska do nieśmiertelności.

09.09.2019r.
Z Jawora do Getyngi. Z Dolnego Śląska do nieśmiertelności
Pamięci Dra Wilhelma Ebsteina (1836-1912)
21 września 2019 r., Teatr Miejski w Jaworze (ul. Rynek 5)

21 września 2019 r. w Teatrze Miejskim w Jaworze odbędzie się wyjątkowa uroczystość poświęcona przybliżeniu szerszej społeczności historii życia i dorobku naukowego dra Wilhelma Ebsteina – wybitnego lekarza, człowieka o wszechstronnej wiedzy i zainteresowaniach, przede wszystkim wielkiego Dolnoślązaka, który urodził się w mieście Jawor.
Dr Ebstein dzięki odkryciom w zakresie wrodzonych wad serca (anomalia Ebsteina), a także badaniom w zakresie cukrzycy, chorób metabolicznych i nefrologii, na stałe wszedł do historii medycyny i światowej nauki.


Celem uroczystości, która zgromadzi europejskich liderów kardiologii i kardiochirurgii, światowej sławy ekspertów w leczeniu choroby Ebsteina, jest uhonorowanie postaci dra Ebsteina i jego dokonań z perspektywy współczesnej nauki i medycyny.

Jednym z punktów konferencji jest projekcja filmu edukacyjnego, mającego na celu popularyzację wśród mieszkańców regionu i kraju postaci dra Wilhelma Ebsteina oraz jego wybitnych osiągnięć. Uroczystość związana będzie również z odsłonięciem w Muzeum Miejskim jego popiersia, a jej zwieńczeniem będzie Koncert Polskiej Opery Królewskiej w Kościele Pokoju w Jaworze, w ramach Jaworskich Koncertów Pokoju.

Przewodniczącym komitetu organizacyjnego uroczystości jest prof. Marian Zembala, wieloletni dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
Współorganizatorem uroczystości jest Gmina Jawor.

*
Emilian Bera, Burmistrz Miasta Jawora: – To szczególna okazja do przybliżenia szerszej społeczności historii życia i dorobku naukowego wybitnego lekarza, człowieka o wszechstronnej wiedzy i zainteresowaniach, a przede wszystkim wielkiego Dolnoślązaka, który urodził się w mieście Jawor. Z największą satysfakcją i dumą upamiętniamy postać dra Wilhelma Ebsteina oraz Jego zasługi i nieoceniony wkład w rozwój współczesnej medycyny na świecie.


Dr n. med. Radosław Sierpiński, p.o. Prezesa Agencji Badań Medycznych – Tacy badacze zasługują na uznanie i promowanie ich dorobku naukowego zarówno za życia jak i po śmierci, w kraju i za granicą. Efekty ich prac badawczych stanowią wkład do dalszego rozwoju medycyny i przyczyniają się do postępu nie tylko w kraju, ale i na świecie. Naszą powinnością jako Polaków, jest nie tylko być dumnymi z naszych znakomitych rodaków, ale również podkreślać ich pochodzenie na arenie międzynarodowej.

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, Dr n. med. Artur Kwaśniewski – Jesteśmy przekonani, że poznawszy lepiej osiągnięcia dr Ebsteina, zarówno my – uczestnicy dzisiejszego spotkania – jak i wszyscy ci, którzy będą odwiedzać Jawor w następnych dniach, miesiącach, latach, staniemy się ambasadorami przesłania, które nam ten wybitny lekarz pozostawił, jako testament. To chory ze swoją chorobą, czasem trudną i złożoną, jest priorytetem dla zespołu leczącego. Dr Ebstein swoim życiem i pracą udowodnił, że nieśmiertelna, ewangeliczna idea miłosiernego Samarytanina jest najważniejsza i ponadczasowa.

Program uroczystości

godz. 10.00 – Konferencja naukowa “Z Jawora do Getyngi, z Dolnego Śląska do nieśmiertelności.”

godz. 16.00 – Uroczystość odsłonięcia popiersia dr. Wilhelma Ebsteina w Muzeum Regionalnym

godz. 18.00 – Koncert muzyki kameralnej w Kościele Pokoju

Książka W. Ebstein

 

print