ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

24.09.2019r.

DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU UPRZEJMIE INFORMUJE O
ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU DOCELOWEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 323
(DAWNEJ DK 3) W JAWORZE PRZY UL. DĄBROWSKIEGO.
ZMIANIE ULEGNIE OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME KIERUNKU WJAZDU I WYJAZDU
Z TARGOWISKA MIEJSKIEGO.

PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ZMIANY: 26.09.2019 r. – 30.09.2019 r.

print