Złóż wniosek o stypendium sportowe do 31 stycznia 2022 r.

05.01.2022r.

Zapraszamy zawodników oraz trenerów do składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego, wniosków o przyznanie nagrody za osiągnięcia sportowe dla zawodnika/trenera oraz wniosków o przyznanie wyróżnienia sportowego za osiągnięcia sportowe w 2021 roku.

Wymagania niezbędne do uzyskania stypendium/nagrody/wyróżnienia zawarte są w:

– uchwale nr XII/41/11 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień,

– uchwale nr XXX/179/2016 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.

Termin składania wniosków upływa w dniu 31 stycznia 2022 r.

Jednocześnie informujemy, że postępowanie podlega opłacie skarbowej.

linki do wniosków:

https://jawor.pl/sport-stypendia-sportowe-do-zgarniecia/

Wnioski dostępne są w formie elektronicznej – w załącznikach.

* wniosek o przyznanie stypendium sportowego
* wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia sportowe
* wniosek o przyznanie wyróżnienia sportowego

print