Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego: 1. Szpitalna 7E

09.09.2022r.

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego:
1. Szpitalna 7E – lokal użytkowy o powierzchni – 119,00m2
Stawka czynszu – 8,71zł/m2 (netto). Do ustalonej stawki czynszu dolicza się podatek VAT 23%. Umowa najmu na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia.
Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej – wadium 500zł.

Lokal można oglądać w dniu 28.09.2022r. (środa) od godz. 1030 do 1100.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.09.2022r. (czwartek) o godzinie 1010 w siedzibie przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14a w Jaworze.
Informacje dodatkowe:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w siedzibie Zarządcy w dniu przetargu do godziny 1000. W celu wpłaty wadium należy kontaktować się z działem księgowości pod nr tel. 76 870-27-42 wew. 15.
Prace remontowe lub adaptacyjne, a zwłaszcza prace z zakresie dostosowania do określonej formy działalności wykonuje przyszły najemca na własnym koszt i ryzyko po uzyskaniu zgody zarządcy bez możliwości zwrotu poniesionych nakładów. Na czas remontu nie ma możliwości zwolnienia najemcy
z należnego czynszu za najem lokalu. W przypadku uchylenia się do dnia 07.10.2022r. od podpisania umowy najmu, wadium przepada na rzecz wynajmującego. Wadium uczestnika wygrywającego przetarg zostaje zarachowane na poczet czynszu. Zastrzega się odstąpienie od umowy w przypadku stwierdzenia zadłużenia wobec jednostki. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

print