Zaproszenie mieszkańców – „Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor”

28.06.2020r.

 

Gmina Jawor, zwana dalej Grantodawcą

Zaprasza mieszkańców, których wnioski przeszły pozytywną ocenę formalną na spotkanie

w zakresie przygotowania Uproszczonych Audytów Energetycznych oraz przedstawienia kolejnych etapów realizacji projektu

„Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 OSI, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy.

 

Termin spotkania: 02.07.2020 godz. 15.30

Miejsce spotkanie: ECMEN, ul. Parkowa 5 (parter, sala balowa)

Cel spotkania: Celem spotkania jest omówienie procesu realizacji UAE – Uproszczonych Audytów Energetycznych, sposobu przygotowania się do nich oraz omówienia kolejnych etapów realizacji projektu.

print