Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium.

11.12.2020r.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z firmą doradczą DELOITTE zaprasza na bezpłatne webinarium:

„Podatkowe zamknięcie roku dla przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnień w ramach SSE / PSI”, które odbędzie się 17 grudnia 2020 r. od 9:00 do 12:00.

Spotkanie będzie poświęcone podatkowemu zamknięciu roku przez przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie SSE / PSI. Na spotkaniu zostaną poruszone najważniejsze kwestie, na jakie powinien zwrócić uwagę przedsiębiorca strefowy z perspektywy podatkowej.

Agenda:

  • Podstawowe obowiązki dokumentacyjne wynikające z zezwolenia / DoW i przepisów pomocy publicznej (kalkulacja limitu pomocy, dyskonto, kumulacja pomocy),
  • Podstawowe zasady kalkulacji wyniku podatkowego,
  • Podejście projektowe,
  • Pozostałe zagadnienia.

Link do rejestracji: https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/podatkowe-zamkniecie-roku-dla-przedsiebiorcy-korzystajacego-ze-zwolnien-w-ramach-sse-psi/register?_ga=2.47264615.133530234.1607323373-1487396930.1589460888

print