Zajęcia dla dzieci podczas strajku.

08.04.2019r.

8 kwietnia br. rozpoczął się strajk pracowników we wszystkich jaworskich placówkach oświatowych. Dyrektorzy jaworskich szkół i przedszkoli zorganizowali zajęcia świetlicowe i opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie byli w stanie zapewnić opieki we własnym zakresie. Tak będzie w kolejnych dniach strajku. Informację o godzinach i formach sprawowania opieki udzielają wszystkie placówki oświatowe.

Jaworski Ośrodek Kultury informuje, że we wtorek i kolejnych dniach protestu w godz. 8.00 -12.00 w obiekcie ECMEN przy ul. Parkowej 5 prowadzone będą zajęcia artystyczno-sportowe dla dzieci.

Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza w godz. 8-16 przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów za darmo na Krytą Pływalnie ,,Słowianka” – dzieci poniżej 7 lat wraz z opiekunem wchodzą na ,,kartę przedszkolaka”, uczniowie powyżej 7 lat na legitymacje szkolną. Ponadto od godz. 8.00 dostępne będzie boisko ,,Orlik” przy ul. W. Korfantego.

Miejska Biblioteka Publiczna przy pl. Seniora 4 zaprasza uczniów do Czytelni, Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego lub Działu Muzycznego oraz Filii Nr 1 przy ul. Moniuszki 10, od wtorku do piątku od godz. 8.00.

Przypominamy, że do 12 kwietnia trwa nabór do szkół podstawowych. Rodzice po wypełnieniu elektronicznego zgłoszenia bądź wniosku, wydrukowany dokument muszą złożyć w sekretariatach szkół.

print