Zaginęła pieczątka

30.04.2019r.

Zaginęła pieczątka

W dniu 30.04.2019 r. zaginęła pieczątka o następującej treści

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM”  Sp. z o.o. Stacja Przeładunkowa JAWOR, ul. Słowackiego 32 tel. 76-870 48 77″

Znalazca proszony jest o kontakt pod nr telefony 76 870 48 77 lub 607 337 139.

Wszystkich, którzy otrzymają dokument z pieczątką o w/w treści po dniu 30.04.2019 r. prosimy o pilny kontakt.

print