Zabytki wpisane na listę UNESCO na trasie „Rajdu tylko dla Zuchwałych”

08.07.2021r.

Już 25. lipca rozpocznie się „Rajd Tylko dla Zuchwałych – zabytkowymi samochodami szlakiem miast i miejsc UNESCO na trasie Jawor – Zamość”. W czasie trwania rajdu uczestnicy odwiedzą wyjątkowe zakątki południa Polski, tworząc tym samym w pamięci niezwykłą lekcję historii. Na trasie wyprawy znajdują się następujące obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO:

Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy

Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, największe w Europie budowle sakralne o konstrukcji szkieletowej, zostały wzniesione na Śląsku w połowie XVII w., w następstwie Pokoju Westfalskiego, regulującego kwestie religijne. Na przestrzeni lat wnętrza świątyń zyskały cenne wyposażenie i wystrój w postaci lóż oraz dekoracji snycerskich i malarskich. Niemal całą powierzchnię kościołów pokrywają polichromie, w tym charakterystyczne cykle przedstawiające sceny biblijne i alegoryczne uzupełnione cytatami z Pisma Świętego oraz ilustracje siedzib fundatorów.

Obie budowle zostały wpisane na listę UNESCO w 2001 roku.

Hala Stulecia we Wrocławiu

Hala Stulecia, wzniesiona w latach 1911-1913, to przykład kreatywności i innowacji w zakresie rozwoju technologii budowy wielkoprzestrzennych konstrukcji żelbetowych. Budowla, zaprojektowana przez architekta Maxa Berga na planie koła z czterema absydami, mieści ogromną cylindryczną widownię na około 6000 osób, a wznosząca się na 23 metry kopuła zwieńczona jest latarnią ze szkła i stali.

Od czasu wzniesienia Hala pozostaje w pełni kompletna i oryginalna pod względem konstrukcji i użytych materiałów.

Hala Stulecia została wpisana na listę UNESCO w 2006 roku.

Kopalnia ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach

Zabytkowa Kopalnia Srebra to jedyna w Polsce trasa turystyczna umożliwiająca zwiedzanie podziemi dawnej kopalni kruszców srebronośnych, założonej w triasowych dolomitach i wapieniach. Ogromną popularnością cieszy się także Sztolnia Czarnego Pstrąga, która jest fragmentem większego kompleksu odwadniającego – Sztolni Głębokiej Fryderyk. Jest uważana za arcydzieło podziemnej hydrotechniki, które wciąż działa i odprowadza do rzeki Dramy wodę z podziemi tarnogórskich, od wielu lat nieprowadzących już wydobycia metali.

Oficjalny wpis na Listę UNESCO nastąpił 9 lipca 2017.

Auschwitz- Birkenau

Obóz Auschwitz-Birkenau był najbardziej znanym z sześciu obozów koncentracyjnych założonych przez nazistowskie Niemcy. Ogrodzenia, druty kolczaste, wieże strażnicze, baraki, szubienice, komory gazowe oraz krematoria świadczą o warunkach, w jakich odbywało się hitlerowskie ludobójstwo. Ze względu na staranną konserwację oryginalnych dowodów miejsce oraz jego otoczenie cechuje wysoki poziom autentyzmu i integralności.

Tereny byłych obozów Auschwitz-Birkenau zostały wpisane w 1979 r. na Listę Światowego Dziedzictwa i reprezentują na niej wszystkie obozy koncentracyjne i obozy zagłady na świecie.

Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni

Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni stanowią jedne z najstarszych kopalni soli kamiennej na świecie i najdłużej czynne zakłady przemysłowe. Od niepamiętnych czasów odparowywano tu sól z naturalnie występujących słonych źródeł. Wyschnięcie tych źródeł skłoniło ludzi do poszukiwania soli pod powierzchnią ziemi. Do pierwszych brył soli kamiennej dotarli sprowadzeni do Polski w 1251 r. węgierscy górnicy.

Zabytkowa Kopalnia Soli w Wieliczce została wpisana na listę UNESCO w 1978 roku, jako jeden z pierwszych 12 obiektów na świecie. W roku 2013 wpis rozszerzono o Zabytkową Kopalnię Soli w Bochni.

Zespół architektoniczno-urbanistyczny Starego Miasta w Zamościu

Renesansowe, prywatne miasto ufundowane w 1580 roku przez kanclerza Jana Zamoyskiego zaprojektował włoski architekt Bernard Morando. Do czasów współczesnych pierwotny układ Starego Miasta i większość zabudowy zachowały się w prawie niezmiennej formie. Pomimo pierwotnie jednolitej koncepcji urbanistycznej, miasto było miejscem harmonijnego współistnienia i uzupełniania się kultur Wschodu i Zachodu Europy.

print