Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Pana Wiesława Wojnarowicza

10.02.2022r.

Pracownika Urzędu Gminy w Męcince, wieloletniego Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Jaworze.
Odszedł dobry i oddany człowiek.
W imieniu władz samorządowych Miasta Jawora i współpracowników,
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia.

print