Wsparcie finansowe dla jaworskich szkół podstawowych

20.09.2019r.

 

W ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”  Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworze  otrzymała z MEN dofinansowanie w wysokości 14.000,00 zł.

W ramach dofinansowania została zakupiona tablica interaktywna z projektorem ultakrótkoogniskowym oraz projektor ultrakrótkoogniskowy, celem umożliwienia wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy naukowych. Całkowity koszt zakupu pomocy dydaktycznych wyniesie 17.500,00 zł.

W roku 2019 dofinansowanie w kwocie 67.087,00 zł otrzymała również Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze z tytułu wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych tj. geografia, biologia, fizyka, chemia.

Zakup pomocy naukowych i wyposażenia pracowni szkolnych umożliwi uczniom realizację w nowoczesny sposób treści zawartych w podstawie programowej oraz zajęć pozalekcyjnych.

Wskazane pomoce dydaktyczne są niezbędne w klasach IV-VIII,  przyczynią się do podniesienia jakości pracy szkoły. Pozwolą również na prowadzenie doświadczeń oraz zajęć terenowych, które są wielkim wsparciem w realizacji procesu edukacyjnego w szkole. Ponadto ułatwią nauczycielom pracę z uczniami, a tym samym rozszerzą dobór ćwiczeń, zabaw, interakcji pobudzających wyobraźnię, wzmacniających samodzielność dzieci  w podejmowaniu decyzji tak ważnych w nowoczesnej ośmioletniej szkole.

print