Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu informuje

20.02.2019r.

W celu uhonorowania rodziców, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy zapraszamy do składania wniosków o nadanie medali „Za zasługi dla obronności kraju”. Zgłoszenia osób do WKU w Bolesławcu przyjmowane są do 31 maja 2019 r.


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 1991 r. w sprawie zasad i trybu nadawania medali „Za zasługi dla obronności kraju” oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu noszenia (t.j. Dz. U. z 2013., poz. 124 ze zm.) nadawany jest:
– Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju” rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci pełni lub pełniło zawodową służbę wojskową.
– Srebrny Medal „Za zasługi dla obronności kraju” rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.
Do wystąpienia z wnioskiem o nadanie medali niezbędne jest uzyskanie poniższych informacji:
1. Dane dotyczące rodziców (nazwisko, imię, data urodzenia i imię ojca, adres zamieszkania)
2. Dane dotyczące dzieci – żołnierzy (nazwisko – jeśli jest inne niż rodzica, imię, PESEL, adres zamieszkania, ogólne informacje o miejscu pełnienia służby, nazwa jednostki, stanowisko).

Więcej informacji:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu
Aleja Wojska Polskiego 54
59-700 Bolesławiec
tel. 261646506
wkuboleslawiec@ron.mil.pl