Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”, zaprasza na darmowe szkolenie on-line.

27.05.2020r.

Agile, Scrum i Kanban – wstęp do zwinnego myślenia”,

27 maja 2020 r. w godz. 10:00 do 12:00.

Podczas spotkania zostaną omówione pojęcia takie jak:  

1. Szybki słowniczek – co znaczą te pojęcia.

2. Istota zwinności i myślenia Agile.

3. Odkrywanie i eksperyment w zwinnych podejściach.

4. Dwie strony medalu – tworzenie produktu vs zarządzanie wytwarzaniem.

5. Tworzenie produktu: scrum w pigułce.

6. Zarządzanie pracą: system kanban w pigułce.

7. Podsumowanie, pytania, potencjalne kierunki kolejnych webinarów.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Rejestracja na spotkanie za pośrednictwem umieszczonego poniżej zaproszenia.

Link do rejestracji: 

https://wsseinvestpark.clickmeeting.pl/agile-scrum-i-kanban-wstep-do-zwinnego-myslenia-/register?_ga=2.241434310.577768825.1590307323-342491773.1587015858

 

 

 

print