UWAGA. Zmiana numeru rachunku bankowego do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

29.12.2017r.

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Będą to indywidualne konta bankowe, przypisane do konkretnej nieruchomości. W styczniu 2018 roku właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wysokości opłaty, numerze nowego rachunku bankowego oraz blankiety do wpłat gotówkowych. Przypominamy o konieczności zmiany numerów rachunków w zleceniach stałych, założonych na kontach bankowych.

print