UWAGA! PRZYPOMINAMY!

27.06.2022r.

Do 30 czerwca 2022 r. należy złożyć deklaracje dot. źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Kara za jej niezłożenie wynosi od 500 zł nawet do 5000 zł, więc warto tego dopilnować.

Od dnia 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

  • w stosunku do źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. właściciel lub zarządca jest zobowiązany złożyć deklarację do 30 czerwca 2022 r.
  • dla źródeł ciepła uruchomionych po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 14 dni od jego uruchomienia.

Deklaracje można składać w wersji elektronicznej lub tradycyjnie w odpowiednim urzędzie gminy.

  • Jeżeli posiadasz dostęp do Internetu i Profil Zaufany – wejdź na stronę zone.gunb.gov.pl , naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.
  • Nie masz dostępu do Internetu albo podpisu elektronicznego – deklarację możesz złożyć we właściwym dla miejsca budynku urzędzie gminy osobiście lub listownie.
print