Usługi indywidualnego transportu na rzecz osób z niepełnosprawnościami na terenie Powiatu Jaworskiego

18.05.2022r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, realizuje Projekt pn.: „Usługi indywidualnego transportu na rzecz osób z niepełnosprawnościami👩‍🦽🧑‍🦯 na terenie Powiatu Jaworskiego”.
W ramach projektu realizowana jest usługa transportowa dla osób z niepełnosprawnościami z ograniczoną mobilnością, zagrożonych wykluczeniem komunikacyjnym.
Usługa skierowana jest do mieszkańców Powiatu Jaworskiego mających ukończone 18 lat, z trudnościami w samodzielnym poruszaniu się ze względu na ograniczoną sprawność m.in. poruszających się na wózku, o kulach, przy użyciu balkonika, niewidzących, słabowidzących, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale także bez orzeczonej niepełnosprawności z problemami w przemieszczaniu się.
1. Pierwszeństwo skorzystania z usługi mają:
• mieszkańcy terenów wiejskich,
• osoby w wieku powyżej 65 roku życia.
2. Ze wspólnego nieodpłatnego przejazdu wraz z użytkownikiem
korzystać mogą:
• wskazany przez nią opiekun,
• asystent osoby niepełnosprawnej,
– osoby te mają prawo do bezpłatnego przejazdu wyłącznie
w ramach usługi świadczonej dla użytkownika.
Razem z użytkownikiem bezpłatnie może podróżować pies asystujący.
Zgłoszenia potrzeby wykonania usługi można dokonać pod numerem telefonów:
76 871-14-11
500 – 156 – 648
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00
lub poprzez adres e-mail pcprjawor@poczta.fm
oraz za pośrednictwem poczty na adres tut. Centrum –
59-400 Jawor, ul. Szpitalna 12a
print