[Ukraina]: Декларація та бланк реєстрації біженців \\ Oświadczenie i formularz recepcyjny dla uchodźców

01.03.2022r.

🇺🇦 Декларація та бланк реєстрації біженців \\ 🇵🇱 Oświadczenie i formularz recepcyjny dla uchodźców przyjmowanych do ośrodków pobytu organizowanych przez gminy

🇺🇦 Декларація \\ 🇵🇱 Oświadczenie
[DOC]: Oświadczenie
[PDF]: Oświadczenie

🇺🇦 бланк реєстрації біженців \\ 🇵🇱 Formularz recepcyjny
[DOC]: Formularz recepcyjny
[PDF]: Formularz recepcyjny

print