Trwa remont ulicy Cukrowniczej

13.04.2018r.

W poniedziałek 16 kwietnia br. nastąpi zamknięcie ul. Cukrowniczej na odcinku od ul. Starojaworskiej do trafo stacji (II ETAP). Prowadzone są równocześnie prace wodno-kanalizacyjne. W związku z remontem wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Ulica Cukrownicza zostanie zamknięta dla ruchu kołowego ⛔, z wyjątkiem pojazdów budowy i dojazdów do posesji. Koszt budowy drogi wyniesie ok. 12 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów, pochodzi z dofinansowania uzyskanego przez Gminę Jawor ze środków unijnych.

print