Szkolenie on-line „Wsparcie szkoleniowe dla podmiotów, które planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”

10.11.2020r.

W ramach Projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.

Biuro Projektu „Wsparcie szkoleniowe dla podmiotów niegminnych makroregionu południowego którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”, zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line.

Do udziału zapraszamy:

– osoby fizyczne, przedstawicieli osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy,

– przedstawicieli osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie dziennego opiekuna,

– osoby planujące pracę jako dzienny opiekun w ramach działalności prowadzonej na własny rachunek,

pochodzące (są zameldowani/mieszkają/prowadzą działalność) z gmin liczących poniżej 5 tys. mieszkańców z województwa: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego i śląskiego.

 

Podczas spotkania uczestnicy poznają formy opieki nad dziećmi do lat 3, dowiedzą się jak założyć i prowadzić żłobek lub klub malucha, bądź zatrudnić dziennego opiekuna, poznają możliwości oraz sposoby pozyskiwania środków finansowych na otwarcie i funkcjonowanie placówki.

 

Spotkania on-line będą odbywać na platformie Zoom w następujących terminach do wyboru:

9-10 listopada 2020 (poniedziałek – wtorek) godz. 16.00 – 20.00

21-22 listopada 2020 (sobota – niedziela) godz. 9.00 – 13.00

28 listopada 2020 (sobota) godz. 9.00 – 16.00

1-2 grudnia 2020 (wtorek – środa) godz. 9.00 – 13.00

12-13 grudnia 2020 (sobota – niedziela) godz. 9.00 – 13.00

15-16 grudnia 2020 (wtorek – środa) godz. 9.00 – 13.00

19 grudnia 2020 (sobota) godz. 9.00 – 16.00)

28-29 grudnia 2020 (poniedziałek – wtorek) godz. 16.00 – 20.00

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie zgłoszenia na adres: zlobki@zlobki-poludnie.pl z podaniem imienia i nazwiska, gminy z jakiej uczestnik pochodzi oraz daty szkolenia.

Po rejestracji uczestnicy otrzymają indywidualny link do spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

print