Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: „Modernizacja Skate Parku na Jaworniku”.

27.07.2021r.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Środki przyznane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Nazwa projektu:

„Modernizacja Skate Parku na Jaworniku”.

Całkowita wartość projektu:

96.801,08 zł

 Wartość wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
96.801,08 zł

Termin zakończenia projektu:

30.08.2021 r.

Opis projektu objętego wsparciem:          
Celem projektu jest:

1) dostarczenie i zamontowanie dwóch urządzeń do Skate Parku

2) dostarczenie i montaż oświetlenia Skate Parku

3) dostarczenie i montaż stołów piknikowych

print