Rekordowa dotacja 86 milionów złotych na modernizację sieci wod-kan.

29.12.2017r.

Na terenie Gminy Jawor realizowana jest obecnie realizowana inwestycja związana z modernizacją gospodarki wodno-ściekowej dzięki pozyskanej rekordowej w historii miasta dotacji z funduszy unijnych.

– Pozyskanie tak dużego dofinansowania ze środków unijnych to duży sukces. Oczyszczalnia ścieków ma już ponad 33 lata. Od tego czasu nie podejmowano większych inwestycji w tym zakresie. Wielokrotne awarie rurociągu tłocznego, przepompowni, oczyszczalni mogły w niedalekiej przyszłości może doprowadzić do poważnego paraliżu w mieście – powiedział burmistrz Jawora, Emilian Bera – Pozyskanie środki zostaną przeznaczone na poprawę funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Jaworze, co zapewni sprawne i bezawaryjne działanie systemu dostaw wody i odprowadzania ścieków w mieście. – wyjaśnia burmistrz Jawora Emilian Bera.

Projekt „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” uzyskał dofinansowanie z funduszy unijnych w wysokości ponad 45 milionów zł. Trzy główne elementy projektu to budowa Przepompowni Ścieków, budowa nowej nitki rurociągu tłocznego od Przepompowni Ścieków do Oczyszczalni Ścieków (OŚ), modernizacja OŚ wraz z infrastrukturą zagospodarowania osadów ściekowych.

print