Przypominamy, że pozostało kilka dni – do 28 maja br. na złożenie własnego projektu inwestycyjnego w ramach Jaworskiego Budżetu Obywatelskiego.

22.05.2019r.
Jaworski Budżet Obywatelski ?
Przypominamy, że pozostało kilka dni – do 28 maja br. na złożenie własnego projektu inwestycyjnego w ramach Jaworskiego Budżetu Obywatelskiego.
 
www.jawor.pl/jbo2019/
 
Mieszkańcy Jawora w określonym terminie mogą zgłosić:
MAŁY PROJEKTY – do 20.000 zł
DUŻY PROJEKTY – od 20.000zł do 50.000zł
Wraz z formularzem zgłoszeniowym niezbędnym załącznikiem są listy poparcia projektu przez mieszkańców. W MAŁYCH PROJEKTACH minimalna liczba podpisów wynosi 30, w DUŻYCH PROJEKTACH minimalna liczba podpisów wynosi 50.
 
Po weryfikacji formalnej i merytorycznej w lipcu br. mieszkańcy Jawora będą mieli możliwość głosowania – wyboru najlepszych projektów do realizacji.
Formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć:
 
• osobiście w Urzędzie Miejskim w Jaworze: w Biurze Obsługi Klienta w godzinach urzędowania,
• przesłać listownie na adres: Urząd Miejski w Jaworze, Rynek 1, 59-400 Jawor, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego,
 
• w formie elektronicznej na adres skrytki e-PUAP: /Jawor/skrytka, podpisany profilem zaufanym osoby składającej.
 
Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jaworze w zakładce Jaworski Budżet Obywatelski. Można również kontaktować się z Panem Wiesławem Szymczykiem – Przewodniczącym Zespołu do spraw realizacji budżetu obywatelskiego, ul. Zamkowa 2, I piętro, tel. 76 870 20 21 wew. 220.