Projekt GraduatON!

13.03.2019r.

Jesteś absolwentem szkoły wyższej lub uczysz się na ostatnim roku studiów? Posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i zostać atrakcyjnym kandydatem dla pracodawców? Zachęcamy do udziału w projekcie „GraduatON!” organizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Międzynarodową Fundację Reaxum.

UCZESTNICY ZYSKAJĄ:

  • Wsparcie doradcy zawodowego
  • Wsparcie psychologa/coach’a kariery
  • Atrakcyjne szkolenia i warsztaty
  • Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy
  • Płatne staże dla najlepszych
  • Wsparcie opiekunów stażowych

UCZESTNIKAMI PROJEKTU, MOGĄ BYĆ OSOBY, KTÓRE:

  • Chcą podnosić swoje kwalifikacje
  • Posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym
  • Są absolwentami szkoły wyższej (max. 24 miesiące po zakończeniu studiów) lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej
  • Pozostają bez zatrudnienia

Więcej informacji na stronie internetowej:
www.reaxum.eu/projekty/graduaton

print