Podpisano porozumienie na rzecz promowania ekologii i postaw patriotycznych

25.01.2018r.

W Jaworze gościliśmy płk mgr inż. Kazimierza Łuckiego – Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, który wspólnie z Michałem Pancewiczem – Komendantem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Straży Ochrony Przyrody w Polsce z siedzibą w Jaworze, w obecności Agnieszki Rynkiewicz, zastępcy Burmistrza Miasta Jawora, podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Centrum a Stowarzyszeniem.

Celem zawartego porozumienia jest m.in. organizowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze narodowym z uwzględnieniem tematyki związanej z ochroną środowiska naturalnego, patriotycznego i ekologicznego wychowania młodzieży, promowania ekologii i podnoszenia wiedzy historycznej wśród mieszkańców naszego miasta oraz w środowisku wojskowym.

Życzymy owocnej współpracy na rzecz promowania ochrony środowiska i kształtowania postaw patriotycznych wśród mieszkańców Jawora.

print