Owocne posiedzenie Rady Gospodarczej

09.01.2018r.

Na pierwszym w tym roku posiedzeniu Rady Gospodarczej działającej przy Burmistrzu Miasta Jawora podpisano „Pakt dla Przedsiębiorczości” pomiędzy Gminą Jawor a Konsorcjum instytucji pomocowych, złożonym z: „Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych oraz Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.

Dzięki temu porozumieniu przedsiębiorcy działający na obszarze Ziemi Jaworskiej będą traktowani priorytetowo przez wymienione instytucje pomocowe w uzyskiwaniu wsparcia finansowego udzielanego za ich pośrednictwem. A są to m.in. atrakcyjne niskooprocentowane środki pożyczkowe z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz środki dla biznesu, których rozprowadzanie nadzoruje Bank Gospodarstwa Krajowego.
Ponadto, omówiono proponowane przez Sejmową Komisję Nadzwyczajną do spraw Deregulacji zmiany w prawodawstwie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz praw przedsiębiorców. W spotkaniu uczestniczył poseł na Sejm dr Robert Kropiwnicki, który przedstawił zebranym problematykę zmian zachodzących w legislacji, w tym w obszarach związanych z polską gospodarką.

Zadaniem Rady Gospodarczej jest opiniowanie i doradzanie burmistrzowi w kluczowych sprawach dotyczących sfery gospodarczej miasta. Jej członkowie zajmują się między innymi opiniowaniem strategii rozwoju gminy, planów i działań w zakresie rozbudowy infrastruktury oraz planów inwestycyjnych.

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za udział, a jaworskim przedsiębiorcom, na cały 2018 rok, życzymy powodzenia w realizacji wszelkich ambitnych planów w prowadzonej działalności.

print