[OŚWIATA]: Rusza nabór na wolne miejsca w publicznych przedszkolach

14.05.2020r.

Rusza nabór na wolne miejsca w publicznych przedszkolach

 

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 dotyczy dzieci urodzonych w latach 2014 – 2017 zamieszkałych na terenie Gminy Jawor.

        Nabór prowadzony będzie za pomocą systemu informatycznego firmy VULCAN na wolne miejsca w:

  1. Przedszkolu Publicznym nr 8 im. Kubusia Puchatka ul. Moniuszki 8 w Jaworze,
  2. Oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza ul. Starojaworska 82 w Jaworze.

        Zapisu dziecka do przedszkola dokonuje się poprzez serwis rekrutacyjny firmy VULCAN znajdujący się na stronie  ➡  Nabór na wolne miejsca – LINK  
System elektroniczny dostępny będzie dla rodziców w terminie od 15 maja do 15 czerwca br. Rodzice zapisując dziecko do przedszkola wypełniają w formie elektronicznej, a następnie drukują i podpisują Wniosek o przyjęcie kandydata.

         Wniosek, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub  kryteriów rekrutacyjnych składa się w przedszkolu do dnia 15.06.2020 r. w godzinach pracy przedszkola. Niezłożenie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

         Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna w dniu 25.06.2020 r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danego przedszkola.

         Rodzic zakwalifikowanego kandydata składa w przedszkolu, w postaci pisemnego oświadczenia, wolę przyjęcia do przedszkola. Niezłożenie woli przyjęcia w terminie do dnia 30.06.2020 r. spowoduje skreślenie dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.

          02.07.2020 r. przedszkole podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

print