[Oświata]: REKRUTACJA DO JAWORSKICH PRZEDSZKOLI

27.02.2020r.

 

REKRUTACJA DO JAWORSKICH PRZEDSZKOLI

 

Rusza rekrutacja do jaworskich publicznych przedszkoli na rok 2020/2021. Podobnie jak w ubiegłym roku rekrutacja  do trzech publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej odbywać się będzie poprzez elektroniczny system rekrutacji.

 

Aplikacja rekrutacyjna zostanie uruchomiona w dniu 02 marca 2020 roku o godz. 8.00, wyłączona  zostanie w dniu 13 marca o godz.15.00.

 

1.Do rekrutacji na wolne miejsca przedszkolne przystępują dzieci urodzone w latach 2014 – 2017 oraz odroczone, mające miejsce zamieszkania na terenie Jawora.

2. Dzieci mające miejsce zamieszkania poza Jaworem będą przyjmowane na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Jawora.

3. Rodzice muszą wypełnić wniosek dostępny w internecie na stronie : www.jawor.przedszkola.vnabor.pl, następnie należy go wydrukować, podpisać i złożyć odpowiednio w przedszkolu pierwszego wyboru.

4. Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów.

Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkola.

5. Dyrektor placówki dokonuje przydziału dzieci do oddziałów po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne oraz nowo przyjętych w procesie rekrutacji.

6. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola nastąpi do dnia 24 marca 2020r. Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania kandydata do przedszkola poprzez złożenie pisemnego oświadczenia zaplanowano od 25 do 31 marca 2020 r.  Ostateczna lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostanie opublikowana do dnia 03 kwietnia 2020 r.

7. Szczegółowe zasady, kryteria i terminarz rekrutacji dostępne są na stronie naboru: www.jawor.przedszkola.vnabor.pl . Pomoc przy rekrutacji udzielają przedszkola i Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia UM w Jaworze.

8. Adresy stron internetowych przedszkoli:

Przedszkole Publiczne nr 2 – http://www.krasnoludek.net.pl/

Przedszkole Publiczne nr 4 – http://pp4jawor.pl/

Przedszkole Publiczne nr 8 – http://kubuspuchatek8.pl/

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 4 – http://www.sp4jawor.pl/

print