Ostrzeżenie hydrologiczne: gwałtowne wzrosty stanów wody

02.08.2021r.
Ostrzeżenie hydrologiczne: gwałtowne wzrosty stanów wody

stopień: 1
prawdopodobieństwo: 70%
Obszar: zlewnie dopływów Odry środkowej (dolnośląskie)
Przebieg: Na obszarach występowania opadów deszczu o dużej intensywności, stany wody w rzekach mogą gwałtownie wzrastać do strefy wody wysokiej, zwłaszcza w małych zlewnich oraz na terenach miejskich, natomiast na rzekach kontrolowanych mogą wystąpić krótkotrwałe przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi lub występującymi opadami deszczu o dużej intensywności i zasięgu lokalnym. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia.

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE: 171
Ważne:
Od: 2021-08-02 12:36
Do: 2021-08-02 23:00
synoptyk IMGW-PIB: Wojciech Krasowski
Czas wydania: 2021-08-02 12:36
Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu
print