Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a przez Jaworskie Stowarzyszenie Seniorów Złota Jesień

21.10.2022r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a przez Jaworskie Stowarzyszenie Seniorów Złota Jesień
na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Pożegnanie Lata – Wróżby Andrzejkowe”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić swoje uwagi w sprawie oferty.

Uwagi należy składać pisemnie w Biurze Obsługi Klienta w terminie do dnia 28 października 2022 r.

PLIK:

[DOC]: uproszczona_oferta_z_art._19a

print