Ogłoszenia w/s wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Jawor, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

23.09.2019r.

BURMISTRZ MIASTA JAWORA

 

informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), dnia 23 września 2019 r. na stronie internetowej (BIP Gminy Jawor) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jaworze, Rynek 1 (II piętro), zostało wywieszone na okres 21 dni:

  • zarządzenie Nr 150.2019 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Grunwaldzkiej 27 w Jaworze, zbywanego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  • zarządzenie Nr 151.2019 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 15 w Jaworze, zbywanego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

–    zarządzenie  Nr  152.2019   Burmistrza   Miasta  Jawora  z dnia 23   września 2019 r. w sprawie

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, dot. lokalu mieszkalnego nr 3 przy

  1. Księcia Józefa Poniatowskiego 13 w Jaworze, zbywanego w drodze bezprzetargowej na rzecz

najemcy.

print