Odbiór odpadów wielkogabarytowych w m-cu lutym 2020 r.

30.01.2020r.

Gmina Jawor informuje, że odpady wielkogabarytowe będą odebrane z terenu miasta Jawora w następujących dniach:

• 6.02.2020 r. z Rejonu I,
Rejon I [PDF]

• 14.02.2020 r. z Rejonu II
Rejon II [PDF]

 

Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać przy pojemnikach na odpady zmieszane najpóźniej do godz. 6.00 rano podanego dnia wywozu, ale nie wcześniej niż 24 godz. przed dniem ich odbioru.
Odpady wielkogabarytowe w 2020 roku nie będą odbierane w każdym miesiącu, tak jak to było dotychczas.
Poza wyznaczonym terminie obowiązuje zakaz wystawiania odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy miasta Jawora
w ramach ponoszonej opłaty za odpady komunalne mają możliwość oddania odpadów wielkogabarytowych do PSZOK – Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych przy ul. Słowackiego 32 w Jaworze

PSZOK jest czynny:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.00 do 15.00
wtorek od 7.00 do 17.00
tel. 76 870 48 77

print