Nowości w Programie ,,Czyste Powietrze”

26.01.2022r.

Nawet 90 procent dotacji w programie Czyste Powietrze na wymianę źródła ciepła, na kolektory słoneczne, fotowoltaikę, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, a nawet na wymianę okien, drzwi czy ocieplenie przegród budowlanych.

Wnioskodawcą w Programie może być właściciel/współwłaściciel budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego wydzielonego w takim budynku, z wyodrębnioną księgą wieczystą. 3 poziomy dofinansowania: podstawowe (zwrot do 30% kosztów kwalifikowanych) – dochody Beneficjenta nie przekraczają kwoty 100 tys. zł brutto rocznie; podwyższone (zwrot do 60% k. kw.) – średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1564 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym/2189zł netto w gospodarstwie jednoosobowym; NOWY najwyższy poziom dofinansowania (zwrot do 90% k. kw.) – przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 900zł netto w gospodarstwie wieloosobowym/1260zł w gospodarstwie jednoosobowym lub: Beneficjent posiada ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Więcej informacji i przede wszystkim darmową pomoc w wypełnianiu wniosków uzyskają Państwo w Punkcie Konsultacyjnym Programu w Jaworze, ul. Zamkowa 2, pokój nr 1, tel.: 76 870 20 21 w. 184/e-mail: czystepowietrze@jawor.pl, w godzinach pracy Urzędu Miasta. Zachęcamy Mieszkańców Gminy Jawor przede wszystkim do wymiany kopciuchów na ekologiczne źródła ciepła; razem stwórzmy czyste powietrze.

Grafika przedstawia informacje o poziomie dofinansowania w ramach programu "Czyste Powietrze"

print