Nowelizacja „ustawy prądowej”

22.07.2019r.

Burmistrz Miasta Jawora informuje, że zgodnie z podpisaną nowelizacją tzw. „ustawy prądowej” aby skorzystać z zamrożonych cen energii podmioty uprawnione, czyli m. in. mikro- i małe przedsiębiorstwa, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy oraz państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej muszą złożyć właściwemu dostawcy energii oświadczenie potwierdzające status odbiorcy końcowego do 27 lipca 2019 r.

Wówczas, zgodnie z wprowadzonymi zmianami, przez cały 2019 r. przedsiębiorstwo energetyczne winno zastosować ceny i stawki opłat za energię elektryczną w wysokości cen stosowanych w dniu 31.12.2018 r. i nie wyższych niż te stosowane w dniu 30.06.2019 r.

Burmistrz Miasta Jawora

Emilian Bera

W załączniku znajduje się oświadczenie.

oświadczenie prąd

print