{NABÓR]: Formularz zgłoszeniowy do Projektu pn. „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska”

23.08.2022r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o udostępnienie informacji o NABORZE Formularzy zgłoszeniowych do Projektu pn. „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 POWER 2014-2020, który trwa do końca miesiąca.

LINK DO INFORMACJI NA FACEBOOK, którą mogą Państwo bezpośrednio udostępnić: https://www.facebook.com/agencja.arleg/videos/1044797866407683
LINK DO INFORMACJI NA LINKEDIN, którą mogą Państwo bezpośrednio udostępnić https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6965966659488542720

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa w okresie VI.2021-VI.2023, min. 495 osób w wieku 18-29 lat, dzięki rozpoczęciu przez nich prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej młodym ludziom, uwzględniającego następujące elementy: szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej; udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa; finansowe wsparcie pomostowe wypłacone przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o informowanie zainteresowane osoby (do 29 roku życia, które chciałyby otworzyć własną firmę) o:

możliwości skorzystania z naszego projektu;
przekierowanie ich do naszych specjalistów,

jesteśmy dostępni m.in. pod numerem 76 862 27 77 wew. 66, mailowo: bartek.wawrzyniak@arleg.eu.