„Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz” – konkurs KRUS

27.10.2020r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Legnicy zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych, rolników i domowników z gminy Jawor do udziału w konkursie internetowym pod hasłem „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz”. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 26.102020 r. – 16.11.2020 r.

Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu, który zawiera 4 pytania zamknięte, Przy każdym pytaniu są trzy odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Pytania dotyczą bezpieczeństwa pracy
w gospodarstwie rolnym.

Wypełnione kupony konkursowe wraz z oświadczeniem RODO można dostarczyć: drogą elektroniczną na e-mail:  legnica@krus.gov.pl  bądź przesłać do PT KRUS w Legnicy, ul. Reymonta 4, 59-220 Legnica do dnia 16.11.2020 r.

Trzy osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytania i zdobędą największą liczbę punktów oraz wypełnią niezbędne formularze, otrzymają nagrody rzeczowe. Zwycięzcy Konkursu poinformowani zostaną o wygranej telefonicznie.

pytania – konkurs (1)

print