Konferencja dla przedsiębiorców

06.09.2018r.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zaprasza na konferencję pt.: „Proinnowacyjne otoczenie biznesu na Dolnym Śląsku. Jak odnieść strategiczny sukces”

DATA i MIEJSCE: 5 października 2018 roku we Wrocławiu w Hotelu Scandic, przy ul. W. Bogusławskiego 10.

Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy o konkursach na dotacje unijne wspierającej innowacyjne technologie i ich transfer do gospodarki.

Intencją organizatorów jest również wymiana doświadczeń dotyczących realizowanych projektów  finansowanych z programów RPO Dolny Śląsk.

Konferencja jest skierowana do przedsiębiorców i przedstawicieli Instytucji: Agencje Rozwoju Regionalnego, Izby i stowarzyszenia gospodarcze, Ośrodki szkoleniowo-konsultingowe, Jednostki badawczo rozwojowe, Związki i zrzeszenia pracodawców, SSE, Organizacje pozarządowe, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Centra Transferu Technologii, Parki technologiczne,

Zapisy należy dokonywać od dnia 17 września br., przez stronę internetową DIP : http://dip.dolnyslask.pl/o-programie/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjach.html

print