[KOMUNIKAT]: Zarządzeniem Nr 156 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08 czerwca 2020 r.

28.07.2020r.
[KOMUNIKAT]: Burmistrz miasta Jawora Emilian Bera informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 156 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08 czerwca 2020 r., w dniu 1 sierpnia 2020 r. przeprowadzony zostanie na terenie miasta Jawora trening systemu wczesnego ostrzegania z włączeniem akustycznego systemu alarmowania mieszkańców.
 
O godz. 17:00 rozlegnie się ciągły, modulowany dźwięk syren w czasie 3 minut. Sygnał ten oznacza „ogłoszenie alarmu”. Dźwięk syren w tym dniu będzie stanowił równocześnie upamiętnienie 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
print