Komunikat w sprawie składania deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

23.06.2021r.

W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Na złożenie deklaracji mieszkańcy  będą mieli 12 miesięcy dla budynków, które już istnieją. W przypadku nowo powstałych budynków będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Jaworze, Rynek 5, stanowisko nr 1.

Wzór deklaracji dostępny pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ oraz w Biurze Obsługi Klienta Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Jaworze, Rynek 5.

Złożenie deklaracji do CEEB  jest obowiązkowe.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych zamieszczonych poniżej oraz na stronie internetowej:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Broszura informacyjna do pobrania

 

print