[Komunikat]: Od 6 maja 2022 r. wyższe odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

06.05.2022r.

Od 6 maja 2022 r. wyższe odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

Rada Polityki Pieniężnej w dniu 5 maja 2022 r. podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,75 pkt proc., tj. do poziomu 5,25%.
W związku z powyższym stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 6 maja 2022 r. wynosi 13,5 %.

 Przypomina się również iż koszty upomnienia wynoszą obecnie 16,00 zł.

 

 

print