[Komunikat]: Koronawirus (COVID-19)

09.10.2020r.

Od 10 października cały kraj zostanie objęty strefą żółtą (z wyjątkiem powiatów gdzie obowiązuje strefa czerwona), w związku z tym obowiązywać będą następujące obostrzenia dla mieszkańców naszego miasta:

  • zasłanianie nosa i ust w przestrzeni publicznej – w sklepie, autobusie, ale także na ulicy;
  • w lokalach gastronomicznych należy zachować bezpieczną odległość – 4 m² na  1 osobę, zasłanianie ust i nosa do momentu zajęcia miejsca;
  • na imprezach okolicznościowych (wesela, chrzciny, itp.) obwiązuje limit 75 osób z wyjątkiem obsługi (przepis ten wejdzie z tygodniowym okresem dostosowawczym tj. od 17 października);
  • w kinach, teatrach może przebywać 25 proc. publiczności, natomiast w wydarzeniach kulturalnych w plenerze może uczestniczyć maksymalnie 100 osób, jednak liczba widzów, słuchaczy nie może być większa niż 1 osoba na 5 m²;
  • w zgromadzeniach może uczestniczyć maksymalnie 150 osób, uczestnicy muszą zakrywać usta i nos oraz zachować minimum 1,5 m odległości;
  • w kościołach i wydarzeniach religijnych obowiązuje zasłanianie nosa i ust oraz zachowanie dystansu 1,5 m o ile jest to na zewnątrz;
  • w siłowniach, klubach i centrach fitness – 1 osoba na 7 mkw., wszystkie osoby zasłonięte usta i nos, z zachowaniem dystansu 1,5 m.
  • w transporcie publicznym i zbiorowym można przewozić tyle osób, ile wynosi 100 % miejsc siedzących albo 50 % wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji  technicznej autobusu;
  • w salonach fryzjerskich, kosmetycznych, w miejscu gdzie prowadzona jest działalność mogą przebywać tylko obsługa oraz obsługiwani klienci.

Dla bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Jawora prosimy o przestrzeganie wprowadzanych zasad bezpieczeństwa.

print